Historia

Majami Spółka z o.o. Sp. k. jest kontynuatorką tradycji Zakładu Produkcji Cukierniczej „Majami”, który rozpoczął działalność gospodarczą 10.12.1989 r. w Bełchatowie, przy ul. Harcerskiej 22, jako prywatna firma zarządzana przez trzech współwłaścicieli.
Budowa, zakładu rozpoczęła się w 1987r. i trwała dwa lata. Wówczas jeszcze nie było wiadomo o jakim profilu produkcji ma to być zakład. Powołana została grupa consultingowa, która badała rynek w celu ustalenia przedmiotu działalności nowej firmy. Wybór padł na produkcję wyrobów cukierniczych.

1989 - Powstaje Zakład Produkcji Cukierniczej Majami. Pierwszym wyrobem wprowadzonym na rynek są wafle oblewane czekoladą.

1991 - Uruchomiono produkcję przemysłową. Pierwszym wyrobem, który wprowadzono na rynek były wafle sprowadzane ze Śląska i oblewane czekoladą. Dowożono je bezpośrednio do sklepów własnym transportem z pominięciem sieci hurtowej na terenie dawnego województwa piotrkowskiego i województw ościennych. W tym czasie zakład zatrudniał 10 osób.

1992 - Rozpoczęto produkcję wyrobów żelowych, tzw. pianko – galaretki, mleczka w czekoladzie, galaretki w cukrze i w czekoladzie. Produkcja wzrosła dwukrotnie, zatrudnienie także się zwiększyło. Rok 1992 był dla zakładu okresem intensywnych działań marketingowych (udział w targach), których celem było wyjście na rynek z produktami firmy i zdobycie nowych klientów.

1993 - W 1993 r. nastąpił dalszy rozwój zakładu. Dokonano zakupu dodatkowych maszyn, rozszerzono asortyment, pozyskano nowych klientów i konkurencyjnych dostawców. Rozpoczęto produkcję cukierków na bazie mas tłustych. Napływ wyrobów gotowych z Europy zachodniej wymusił rozszerzenie asortymentu. Marketing i promocja odbywały się nadal poprzez udział w targach krajowych i międzynarodowych.

1995 - Zwiększono asortyment o kolejne rodzaje cukierków oraz wafle, batony, wyroby żelowe, jednostkowo zawijane mleczko w czekoladzie.
Systematycznie wzrastało zatrudnienie a wzrost produkcji w stosunku do 1991 r. to aż 300%.
Kolejnym ważnym zdarzeniem w historii przedsiębiorstwa było uzyskanie w dniu 10 października 1995r. statusu zakładu pracy chronionej, zatrudniającego 60% pracowników niepełnosprawnych.

1996 - We wrześniu 1996 r. przedsiębiorstwo rozpoczęło współpracę z Fabryką Cukierniczą Milko w Bełchatowie. Współpraca z Milko miała z założenia charakter tymczasowy, doprowadziła jednak do połączenia firm. Tak rozpoczął się dalszy rozwój Majami, zatrudniającej już łącznie ok. 70 osób.

1997 - Fuzja Majami i Fabryki Cukierniczej Milko spowodowała intensywny rozwój przedsiębiorstwa i umożliwiła ekspansję na rynkach zachodnich.
W końcu 1997 roku Majami zatrudniała 215 osób i produkowała 3,5 tony produktów dziennie.

1999 - Siedziba firmy została przeniesiona do większego zakładu przy ul. Czyżewskiego, co spowodowało nie tylko usprawnienie procesów produkcyjnych, ale też umożliwiło dalszy wzrost produkcji i rozwój sprzedaży.

2005/2011 - W roku 2005 Majami przekształcona zostaje w spółkę jawną i przyjmuje nazwę Majami M. Piestrzyński Spółka Jawna. Dalszy dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa powoduje kolejną zmianę formy prawnej.
W dniu 1 stycznia 2008 roku powstaje Majami Spółka z o.o., od 29 marca 2011 przedsiębiorstwo funkcjonuje już jako Majami Sp. z o.o. Sp.k

2011 - Firma Majami sp. z o.o. wprowadziła implementację zintegrowanego systemu zarządzania magazynem

2012 - W 2012 roku powiększono halę produkcyjną i jednocześnie uruchomione zostały linie do nowych produktów, takich jak sosy i kremy krówkowe.

2013 - Ruszyła produkcja nowego produktu - sezamków.

2015 - Powstała marka Mufito, czyli linia ekskluzywnych krówkowych produktów jak sos, krem, krówka angielska Fudge czy maślane toffee. 

2016 - Podążając na trendami rynkowymi Majami stworzyło linię produktów ekologicznych Earth of Eco, produkowanych w duchu zdrowego trybu życia tylko ze składników pochodzących z upraw ekologicznych. 


Obecnie Spółka zatrudnia ponad 240 osób, z czego około 200 osób jest zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji wyrobów cukierniczych. Przedsiębiorstwo pracuje w systemie dwuzmianowym, osiągając zdolności produkcyjne pozwalające na utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży i dalszy rozwój zarówno wolumenu jaki i asortymentu.