Dofinansowanie EU

GO TO BRAND

Wsparcie przedsiębiorstwa MAJAMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w promocji linii produktów dla osób stawiających na zdrowe odżywianie, cukrzyków, osób z nietolerancjami pokarmowymi na wybranych rynkach docelowych realizowanego w ramach w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

POIR.03.03.03-10-0077/20-00

Celem projektu jest wsparcie działań promocyjnych firmy MAJAMI - przedsiębiorstwa działającego w ramach branży polskich specjalności żywnościowych, zmierzających do jego internacjonalizacji.

Kwota dofinansowania:    377 048,42 PLN

Dotacja na kapitał obrotowy dla Majami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

 

Celem projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 odnotował spadek obrotów.

W efekcie realizacji projektu  utrzymana zostanie działalność gospodarcza przez okres wskazany we wniosku.

 

Wartość dofinansowania: 371 781,57 PLN.

 „Wdrożenie nowej technologii będącej wynikiem prac B+R poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego wegańskiego i prozdrowotnego ptasiego mleczka.”

 

Celem niniejszego projektu jest wdrożenie własnej nowej technologii, opracowanej w wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, wprowadzającej nowe korzystne rozwiązania, które nie były wcześniej dostępne w rozwiązaniach alternatywnych i rozpoczęcie na jej podstawie wytwarzania innowacyjnego produktu – wegańskiej i prozdrowotnej pianki mlecznej.

W efekcie realizacji projektu na rynek wprowadzony zostanie znacznie ulepszony produkt odpowiadający w pełni na rosnące trendy żywieniowe wśród konsumentów związane ze zdrowym żywieniem.

 

Kwota dofinansowania: 1 800 000,00 PLN

Go to Brand

„Wsparcie przedsiębiorstwa MAJAMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w promocji marki produktowej Earth of Eco na wybranych rynkach docelowych.” 

Celem projektu jest wsparcie działań promocyjnych firmy MAJAMI - przedsiębiorstwa działającego w ramach branży polskich specjalności żywnościowych, zmierzających do jego internacjonalizacji.

Kwota dofinansowania:    436 750,00 PLN

 

Tytuł projektu: Prace badawczo rozwojowe nad innowacyjną metodą ciągłą produkcji tradycyjnych cukierków z wykorzystaniem prototypu linii produkcyjnej.

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie nowej innowacyjnej technologii produkcji krówki ręcznej

Beneficjent : Majami sp. z o.o. sp.k.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nr umowy POIR.01.01.01-00-1133/15-00

Kwota dofinansowania : 1 521 937,28 zł

Grant w celu realizacji Projektu na rynku izraelskim przy wsparciu Zagranicznego Biura Handlowego dla Majami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

Wartość grantu: 142 000,00 PLN.

Grant w celu realizacji Projektu na rynku indyjskim przy wsparciu Zagranicznego Biura Handlowego dla Majami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Wartość grantu: 142 000,00 PLN.

Kredyt Technologiczny 

Tytuł Projektu: „Wdrożenie nowej technologii produkcji ciągłej tradycyjnych i ekologicznych cukierków z prozdrowotnymi dodatkami”

Celem projektu jest wdrożenie nowej innowacyjnej technologii produkcji cukierków z dodatkiem alg morskich i owoców liofilizowanych, opracowanej przez firmę MAJAMI polegającej na „nieinwazyjnym sposobie schładzania masy pomadkowej, wytwarzanej metodą ciągłą".

Kwota dofinasowania:    1 850 175,00 PLN

 

WZROST KONKURENCYJNOŚCI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

OŚ PIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

DZIAŁANIE III.2: PODNOSZENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie na rynek nowego produktu z wykorzystaniem innowacyjnej technologii

Całkowita wartość projektu 2.776.058,00 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR 1.151.048,44 PLN

Majami Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

PLAN ROZWOJU EKSPORTU

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt

„Rozwój przedsiębiorstwa MAJAMI Sp. z o.o. poprzez eksport.”

Realizowany od 01/08/2011 do 31/01/2012

Wartość projektu 12 500,00 PLN, dofinansowanie 10 000,00 PLN

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

w ramach

 

WDROŻENIE ROZWOJU EKSPORTU

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Projekt

„Rozwój przedsiębiorstwa MAJAMI Sp. z o.o. poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu”

Realizowany od 01/01/2012 do 31/12/2013

Wartość projektu 300 482, 60 PLN, dofinansowanie 150 241, 30 PLN

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

DOTACJE NA INNOWACJE B2B

Dotacje na innowacje wdrożenie dedykowanego, modułowego systemu informatycznego B2B w przedsiębiorstwie Majami Sp. z o. o. Sp. k. w celu usprawnienia procesów B2B zachodzących miedzy Majami, przedsiębiorstwami partnerskimi

Nazwa Beneficjenta: MAJAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość projektu: 544 460,00 zł.

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:  267 750,85 zł.

Okres realizacji: 2013 –2014

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w waszą przyszłość

projekt współfinansowany PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚĆI MŚP - INNOWACJE W MŚP

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Nazwa Inwestycji :  RPLD.02.03.01-10-0359/16  Wdrożenie wyników prac B+R poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu prozdrowotnego.

Całkowita wartość projektu:  5 488 629,00 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR:  1 963 412,00 PLN

Nazwa beneficjenta:  Majami Sp. z o.o. Sp. k.

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego