Dofinansowanie EU

Go to Brand

„Wsparcie przedsiębiorstwa MAJAMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w promocji marki produktowej Earth of Eco na wybranych rynkach docelowych.” 

Celem projektu jest wsparcie działań promocyjnych firmy MAJAMI - przedsiębiorstwa działającego w ramach branży polskich specjalności żywnościowych, zmierzających do jego internacjonalizacji.

Kwota dofinansowania:    436 750,00 PLN

 

Kredyt Technologiczny 

Tytuł Projektu: „Wdrożenie nowej technologii produkcji ciągłej tradycyjnych i ekologicznych cukierków z prozdrowotnymi dodatkami”

Celem projektu jest wdrożenie nowej innowacyjnej technologii produkcji cukierków z dodatkiem alg morskich i owoców liofilizowanych, opracowanej przez firmę MAJAMI polegającej na „nieinwazyjnym sposobie schładzania masy pomadkowej, wytwarzanej metodą ciągłą".

Kwota dofinasowania:    1 850 175,00 PLN

 

WZROST KONKURENCYJNOŚCI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

OŚ PIORYTETOWA III: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

DZIAŁANIE III.2: PODNOSZENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie na rynek nowego produktu z wykorzystaniem innowacyjnej technologii

Całkowita wartość projektu 2.776.058,00 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR 1.151.048,44 PLN

Majami Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

PLAN ROZWOJU EKSPORTU

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt

„Rozwój przedsiębiorstwa MAJAMI Sp. z o.o. poprzez eksport.”

Realizowany od 01/08/2011 do 31/01/2012

Wartość projektu 12 500,00 PLN, dofinansowanie 10 000,00 PLN

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

w ramach

 

WDROŻENIE ROZWOJU EKSPORTU

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Projekt

„Rozwój przedsiębiorstwa MAJAMI Sp. z o.o. poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu”

Realizowany od 01/01/2012 do 31/12/2013

Wartość projektu 300 482, 60 PLN, dofinansowanie 150 241, 30 PLN

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

DOTACJE NA INNOWACJE B2B

Dotacje na innowacje wdrożenie dedykowanego, modułowego systemu informatycznego B2B w przedsiębiorstwie Majami Sp. z o. o. Sp. k. w celu usprawnienia procesów B2B zachodzących miedzy Majami, przedsiębiorstwami partnerskimi

Nazwa Beneficjenta: MAJAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość projektu: 544 460,00 zł.

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:  267 750,85 zł.

Okres realizacji: 2013 –2014

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w waszą przyszłość

projekt współfinansowany PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego