Lider zespołu

« wróć

Zakres obowiązków:

 • organizacja i nadzór nad pracą podległego działu w celu zapewnienia terminowej realizacji planów produkcyjnych,
 • prowadzenie dokumentacji,
 • nadzór nad przestrzeganiem i poprawą obowiązujących standardów (BHP, BRC, IFS) oraz norm postępowania w podległym obszarze w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa i etyki,
 • ciągłe doskonalenie poprzez poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań prowadzących do podnoszenia efektywności pracy, jakości produktu oraz redukcji kosztów wytwarzania i zmniejszania ilości odpadów,
 • współpraca z innymi działami firmy, raportowanie do Kierownika Produkcji,
 • rozwiązywanie bieżących problemów w nadzorowanym obszarze. 

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie (preferowane wyższe),
 • doświadczenie w zakresie obsługi maszyn i urządzeń,
 • doświadczenie w zarządzaniu grupą osób,
 • dokładność i nastawienie na wyniki,
 • otwartość na wyzwania i łatwość przystosowania się do zmian,
 • dyspozycyjność do pracy w systemie III zmianowym.

 Oferujemy:

 • pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • wynagrodzenie na poziomie 4 400 – 5 200 brutto,
 • płatne ubezpieczenie grupowe na życie,
 • dofinansowanie do karnetów sportowych,
 • rozwój zawodowy oraz możliwość awansu.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Majami Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Bełchatowie, ul. św. A. Chmielowskiego 8 , zwana dalej Spółką, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i do żądania ich usunięcia, podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.


W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Majami Sp.z o.o. Sp.k. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))
"Zgadzam się na przetwarzanie przez Majami Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Bełchatowie, ul. św. A. Chmielowskiego 8 danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę."
Ponadto, jeśli zgadzają się Państwo na zatrzymanie CV w bazie firmy dla celów innych rekrutacji niż wskazana w aktualnym ogłoszeniu o pracę, prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:
"Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji."